ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR anul 2021

↵ Înapoi

Documente AGOA 2021

09 / 10 Martie

DOCUMENTE FISIERE
1. Convocator AGOA 09/10.03.2021 Descarcă fișierul
2. Referat numire auditor financiar BCIM nr.40216 din 27.01.2021 Descarcă fișierul
3. Referat aprobare Caiet de sarcini consultanta valorificare active Descarcă fișierul
4. Împuternicire AGOA 09.03.2021 Descarcă fișierul
5. Împuternicire specială AGOA 09.03.2021 Descarcă fișierul
6. Formular de vot prin corespondență AGOA 09.03.2021 Descarcă fișierul
7. Proiect de hotarare AGOA 09.03.2021 Descarcă fișierul

04 / 05 Martie

DOCUMENTE FISIERE
1. Convocator AGOA 04/05.03.2021 Descarcă fișierul
2. Raport CNR nr. 1 Descarcă fișierul
3. Raport CNR nr. 2 Descarcă fișierul
4. Raport CNR nr. 3 Descarcă fișierul
5. Asociatia Sansa Ta Descarcă fișierul
6. Imputernicire AGOA 04/05.03.2021 Descarcă fișierul
7. Imputericire speciala AGOA 04/05.03.2021 Descarcă fișierul
8. Imputernicire speciala actualizată AGOA 04.03.2021 Descarcă fișierul
9. Formular de vot prin corespondență 04/05.03.2021 Descarcă fișierul
10. Formular actualizat de vot prin corespondență AGOA 04.03.2021 Descarcă fișierul
11. Proiect de Hotarare 04/05.03.2021 Descarcă fișierul
12. Proiect actualizat Hotărâre AGOA 04.03.2021 Descarcă fișierul
13. Lista candidatilor propusi pentru functia de administrator provizoriu Descarcă fișierul
14. Lista actualizată a candidaților Descarcă fișierul
15. Adresa MEAT nr. 1939 din 16.02.2021 – propunere candidați administrator Descarcă fișierul

Documente AGEA 2021

09 / 10 Martie

DOCUMENTE FISIERE
1. Convocator AGEA 09/10.03.2021 Descarcă fișierul
2. Convocator completat AGEA 09/10.03.2021 Descarcă fișierul
3. Referat aprobare prelalabila valorificare active Descarcă fișierul
4. Împuternicire AGEA 09.03.2021 Descarcă fișierul
5. Împuternicire specială AGEA 09.03.2021 Descarcă fișierul
6. Imputernicire speciala ordine de zi actualizata AGEA 09.03.2021 Descarcă fișierul
7. Formular de vot prin corespondență AGEA 09.03.2021 Descarcă fișierul
8. Formular de vot prin corespondenta ordine de zi completata AGEA 09.03.2021 Descarcă fișierul
9. Proiect de hotarare AGEA 09.03.2021 Descarcă fișierul
10. Proiect de Hotarare ordine de zi completata AGEA 09.03.2021 Descarcă fișierul
11. Solicitarea MEAT nr. 590019/SF/19.02.2021 de completare a ordinii de zi a sedintei AGEA din 09/10.03.2021 Descarcă fișierul
12. Raport curent nr. 2091/19.02.2021 Descarcă fișierul
13. Raport curent completare convocator Descarcă fișierul
14. Calendar implementare masuri prevazute in Plan restructurare obligatii bugetare Descarcă fișierul

04 / 05 Martie

DOCUMENTE FISIERE
1. Convocator AGEA 04/05.03.2021 Descarcă fișierul
2. Referat privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv Descarcă fișierul
3. Referat privind aprobare majorarii capitalului social Descarcă fișierul
4. Lista entitatilor care detin creante certe, lichide si exigibile Descarcă fișierul
5. Imputernicire AGEA 04/05.03.2021 Descarcă fișierul
6. Imputernicire speciala AGEA 04/05.03.2021 Descarcă fișierul
7. Formular de vot prin corespondenta AGEA 04/05.03.2021 Descarcă fișierul
8. Proiect de Hotarare AGEA 04/05.03.2021 Descarcă fișierul