ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR anul 2021

↵ Înapoi

Documente AGOA 2021

13 / 14 Decembrie

DOCUMENTE FISIERE
1. Convocator AGOA 13/14.12.2021
Descarcă fișierul
2. Convocatorul completat al ședinței AGOA din 13.12.2021
Descarcă fișierul
3. Raport CNR nr.16/03.11.2021 Descarcă fișierul
4. Planul ajustat de restructurare a obligațiilor bugetare – Informare actionari
Descarcă fișierul
5. Nota de fundamentare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021
Descarcă fișierul
6. Lista actualizata candidati – vot cumulativ
Descarcă fișierul
7. Împuternicire AGOA 13/14.12.2021 Descarcă fișierul
8. Împuternicire speciala AGOA 13/14.12.2021
Descarcă fișierul
9. Împuternicire speciala actualizata AGOA 13.12.2021
Descarcă fișierul
10. Formular de vot prin corespondență AGOA 13/14.12.2021
Descarcă fișierul
11. Formular actualizat vot corespondenta AGOA 13.12.2021
Descarcă fișierul
12. Proiect de Hotărâre AGOA 13/14.12.2021
Descarcă fișierul
13. Proiect actualizat de Hotărâre AGOA 13/14.12.2021
Descarcă fișierul
14. Solicitarea acționarului Fondul Proprietatea de suplimentare a ordinii de zi a ședinței AGOA din 13/14.12.2021
Descarcă fișierul
15. Solicitarea acționarului Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului de suplimentare a ordinii de zi a ședinței AGOA din 13/14.12.2021
Descarcă fișierul
16.Raportul curent nr 10080/18.11.2021
Descarcă fișierul
17.Raportul curent nr 10348/25.11.2021
Descarcă fișierul
18.Raportul curent nr 10900/15.12.2021
Descarcă fișierul
19.Hotararea nr.10 AGOA din 14.12.2021
Descarcă fișierul

08 / 09 Noiembrie

DOCUMENTE FISIERE
1. Convocator AGOA 08/09.11.2021 Descarcă fișierul
2.Pct.1-2 Raport CNR nr. 13 din 22.09.2021 Descarcă fișierul
3. Pct.4 Raport CNR nr. 15 din 04.10.2021 Descarcă fișierul
4. Pct.7 Raport CNR nr. 14 din 04.10.2021
Descarcă fișierul
5. Pct.8 Notă de fundamentare privind achiziția de servicii juridice de reprezentare
Descarcă fișierul
6. Listă candidați
Descarcă fișierul
7. Lista candidaților actualizată la data de 19.10.2021
Descarcă fișierul
8. Lista candidaților actualizată la data de 25.10.2021
Descarcă fișierul
9. Adresa MEAT propunere candidați
Descarcă fișierul
10. Adresa SIF Muntenia propunere candidați
Descarcă fișierul
11. Împuternicire AGOA 08.11.2021
Descarcă fișierul
12. Împuternicire specială 08.11.2021 Descarcă fișierul
13. Împuternicire specială actualizată 08.11.2021 Descarcă fișierul
14. Formular de vot prin corespondență 08.11.2021
Descarcă fișierul
15. Formular actualizat vot prin corespondență AGOA 08.11.2021
Descarcă fișierul
16. Proiect Hotărâre AGOA 08.11.2021
Descarcă fișierul
17. Proiect actualizat Hotărâre AGOA 08.11.2021
Descarcă fișierul
18. Raport curent nr. 9850/09.11.2021
Descarcă fișierul
19. Hotararea nr. 8 AGOA din 08.11.2021
Descarcă fișierul

07 / 08 Iulie

DOCUMENTE FISIERE
1. Convocator AGOA 07/08.07.2021 Descarcă fișierul
2.Convocator completat AGOA 07.07.2021 Descarcă fișierul
3. Pct.1-3 Raport CNR nr.8 Descarcă fișierul
4. Raport CNR nr.9 / 22.06.2021 Descarcă fișierul
5. Lista candidați Descarcă fișierul
6. Lista candidați actualizata 11.06.2021 Descarcă fișierul
7. Lista candidați actualizata 18.06.2021 Descarcă fișierul
8. Imputernicire AGOA 07.07.2021 Descarcă fișierul
9. Imputernicire speciala AGOA 07.07.2021 Descarcă fișierul
10. Imputernicire specială actualizată AGOA 07.07.2021 Descarcă fișierul
11. Formular de vot prin corespondență AGOA 07.07.2021 Descarcă fișierul
12. Formular actualizat vot prin corespondență AGOA 07.07.2021 Descarcă fișierul
13. Proiect de Hotărâre AGOA 07.07.2021 Descarcă fișierul
14. Proiect de Hotărâre AGOA actualizat 07.07.2021 Descarcă fișierul
15. Raportul curent nr. 6120/11.06.2021 Descarcă fișierul
16. Raportul curent nr. 6337/22.06.2021 Descarcă fișierul
17. Raportul current nr. 6375/23.06.2021 Descarcă fișierul
18. Raportul current nr. 6801/07.07.2021 Descarcă fișierul
19. Solicitarea SIF Muntenia de completare a ordinii de zi a sedintei AGOA din 07/08.07.2021 Descarcă fișierul
20. Adresa MEAT privind propunerea de candidati Descarcă fișierul
21. Hotararea nr. 6 AGOA din 07.07.2021
Descarcă fișierul

02 / 03 Iunie

DOCUMENTE FISIERE
1. Convocator AGOA 02.06.2021 Descarcă fișierul
2. Raportul administratorilor 2020 Descarcă fișierul
3. Declaratie guvernanta corporativa Descarcă fișierul
4. Raport anual privind remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in anul 2020 Descarcă fișierul
5. Raportul auditorului independent Descarcă fișierul
6. Situații financiare 2020 Descarcă fișierul
7. Note explicative la situațiile financiare 2020 Descarcă fișierul
8. Referat privind propunerea de acoperire a pierderii contabile 2020 Descarcă fișierul
9. Raport CNR demisie administrator Descarcă fișierul
10. Lista candidati Descarcă fișierul
11. Lista candidati – actualizata 10.05.2021 Descarcă fișierul
12. Lista finala candidati – actualizata 14.05.2021 Descarcă fișierul
13. Adresa SIF Muntenia nr. 4967 din 10.05.2021 – propunere candidatura administrator Descarcă fișierul
14. Politica de remunerare a structurii de conducere Descarcă fișierul
15. Referat recuperare prejudicii Descarcă fișierul
16. Imputernicire AGOA 02.06.2021 Descarcă fișierul
17. Imputernicire speciala AGOA 02.06.2021 Descarcă fișierul
18. Imputernicire speciala actualizata AGOA 02.06.2021 Descarcă fișierul
19. Formular de vot prin corespondenta 02.06.2021 Descarcă fișierul
20. Formular de vot prin corespondenta actualizat 02.06.2021 Descarcă fișierul
21. Proiect de hotărâre AGOA 02.06.2021 Descarcă fișierul
22. Proiect de hotărâre AGOA actualizat 02.06.2021 Descarcă fișierul
23. Raport curent Hotarare AGOA 02.06.2021 Descarcă fișierul
24. Hotararea nr. 5 AGOA din 02.06.2021
Descarcă fișierul

09 / 10 Martie

DOCUMENTE FISIERE
1. Convocator AGOA 09/10.03.2021 Descarcă fișierul
2. Referat numire auditor financiar BCIM nr.40216 din 27.01.2021 Descarcă fișierul
3. Referat aprobare Caiet de sarcini consultanta valorificare active Descarcă fișierul
4. Împuternicire AGOA 09.03.2021 Descarcă fișierul
5. Împuternicire specială AGOA 09.03.2021 Descarcă fișierul
6. Formular de vot prin corespondență AGOA 09.03.2021 Descarcă fișierul
7. Proiect de hotarare AGOA 09.03.2021 Descarcă fișierul
8. Raport curent Hotarari AGOA, AGEA 09.03.2021 Descarcă fișierul
9. Hotararea nr. 3 AGOA din 09.03.2021 Descarcă fișierul

04 / 05 Martie

DOCUMENTE FISIERE
1. Convocator AGOA 04/05.03.2021 Descarcă fișierul
2. Raport CNR nr. 1 Descarcă fișierul
3. Raport CNR nr. 2 Descarcă fișierul
4. Raport CNR nr. 3 Descarcă fișierul
5. Asociatia Sansa Ta Descarcă fișierul
6. Imputernicire AGOA 04/05.03.2021 Descarcă fișierul
7. Imputericire speciala AGOA 04/05.03.2021 Descarcă fișierul
8. Imputernicire speciala actualizată AGOA 04.03.2021 Descarcă fișierul
9. Formular de vot prin corespondență 04/05.03.2021 Descarcă fișierul
10. Formular actualizat de vot prin corespondență AGOA 04.03.2021 Descarcă fișierul
11. Proiect de Hotarare 04/05.03.2021 Descarcă fișierul
12. Proiect actualizat Hotărâre AGOA 04.03.2021 Descarcă fișierul
13. Lista candidatilor propusi pentru functia de administrator provizoriu Descarcă fișierul
14. Lista actualizată a candidaților Descarcă fișierul
15. Adresa MEAT nr. 1939 din 16.02.2021 – propunere candidați administrator Descarcă fișierul
16. Raport curent Hotarari AGOA, AGEA 04.03.2021 Descarcă fișierul
17. Hotararea nr. 1 AGOA din 04.03.2021
Descarcă fișierul

Documente AGEA 2021

13 / 14 Decembrie

DOCUMENTE FISIERE
1. Convocator AGEA 13/14.12.2021
Descarcă fișierul
2. Nota de fundamentare tehnico-economica nr. 93-5/04.11.2021
Descarcă fișierul
3. Împuternicire AGEA 13/14.12.2021
Descarcă fișierul
4. Împuternicire speciala AGEA 13/14.12.2021
Descarcă fișierul
5. Formular de vot prin corespondență AGEA 13/14.12.2021
Descarcă fișierul
6. Proiect de Hotărâre AGEA 13/14.12.2021
Descarcă fișierul
7.Raportul curent nr. 10900/15.12.2021
Descarcă fișierul
8.Hotararea nr.11 AGEA din 14.12.2021
Descarcă fișierul

08 / 09 Noiembrie

DOCUMENTE FISIERE
1. Convocator AGEA 08/09.11.2021
Descarcă fișierul
2. Pct.1 Nota de fundamentare vânzare active nr.42935 din 06.10.2021
Descarcă fișierul
3. Pct.2 Nota de fundamentare vânzare active nr. 42936 din 06.10.2021
Descarcă fișierul
4. Pct.3 Nota de fundamentare vânzare active nr. 42937 din 06.10.2021
Descarcă fișierul
5. Pct.4 Nota de fundamentare vânzare active nr. 42938 din 06.10.2021
Descarcă fișierul
6. Împuternicire AGEA 08.11.2021
Descarcă fișierul
7. Împuternicire speciala AGEA 08.11.2021 Descarcă fișierul
8. Formular de vot prin corespondență AGEA 08.11.2021 Descarcă fișierul
9. Proiect de Hotărâre AGEA 08.11.2021
Descarcă fișierul
10. Raport curent nr. 9800/08.11.2021
Descarcă fișierul
11. Raportul curent nr. 9856/10.11.2021
Descarcă fișierul
12. Hotararea nr. 9 AGEA din 09.11.2021
Descarcă fișierul

07 / 08 Iulie

DOCUMENTE FISIERE
1. Convocator AGEA 07/08.07.2021 Descarcă fișierul
2. Convocator completat AGEA 07.07.2021 Descarcă fișierul
3. Pct. 1- Referat majorare capital Descarcă fișierul
4. Pct.2 – Referat lista creante Descarcă fișierul
5. Imputernicire AGEA 07.07.2021 Descarcă fișierul
6. Imputernicire speciala AGEA 07.07.2021 Descarcă fișierul
7. Imputernicire specială actualizată AGEA 07.07.2021 Descarcă fișierul
8. Formular de vot prin corespondenta AGEA 07.07.2021 Descarcă fișierul
9. Formular actualizat vot prin corespondență 07.07.2021 Descarcă fișierul
10. Proiect de Hotărâre AGEA 07.07.2021 Descarcă fișierul
11. Proiect actualizat Hotărâre AGEA 7.07.2021 Descarcă fișierul
12. Raportul curent nr. 6337/22.06.2021 Descarcă fișierul
13. Raportul current nr. 6375/23.06.2021 Descarcă fișierul
14. Raportul current nr. 6800/07.07.2021 Descarcă fișierul
15. Raportul current nr. 6862/08.07.2021 Descarcă fișierul
16. Hotararea nr. 7 AGEA din 08.07.2021
Descarcă fișierul

09 / 10 Martie

DOCUMENTE FISIERE
1. Convocator AGEA 09/10.03.2021 Descarcă fișierul
2. Convocator completat AGEA 09/10.03.2021 Descarcă fișierul
3. Referat aprobare prelalabila valorificare active Descarcă fișierul
4. Împuternicire AGEA 09.03.2021 Descarcă fișierul
5. Împuternicire specială AGEA 09.03.2021 Descarcă fișierul
6. Imputernicire speciala ordine de zi actualizata AGEA 09.03.2021 Descarcă fișierul
7. Formular de vot prin corespondență AGEA 09.03.2021 Descarcă fișierul
8. Formular de vot prin corespondenta ordine de zi completata AGEA 09.03.2021 Descarcă fișierul
9. Proiect de hotarare AGEA 09.03.2021 Descarcă fișierul
10. Proiect de Hotarare ordine de zi completata AGEA 09.03.2021 Descarcă fișierul
11. Solicitarea MEAT nr. 590019/SF/19.02.2021 de completare a ordinii de zi a sedintei AGEA din 09/10.03.2021 Descarcă fișierul
12. Raport curent nr. 2091/19.02.2021 Descarcă fișierul
13. Raport curent completare convocator Descarcă fișierul
14. Calendar implementare masuri prevazute in Plan restructurare obligatii bugetare Descarcă fișierul
15. Raport curent Hotarari AGOA, AGEA 09.03.2021 Descarcă fișierul
16. Hotararea nr. 4 AGEA din 09.03.2021
Descarcă fișierul

04 / 05 Martie

DOCUMENTE FISIERE
1. Convocator AGEA 04/05.03.2021 Descarcă fișierul
2. Referat privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv Descarcă fișierul
3. Referat privind aprobare majorarii capitalului social Descarcă fișierul
4. Lista entitatilor care detin creante certe, lichide si exigibile Descarcă fișierul
5. Imputernicire AGEA 04/05.03.2021 Descarcă fișierul
6. Imputernicire speciala AGEA 04/05.03.2021 Descarcă fișierul
7. Formular de vot prin corespondenta AGEA 04/05.03.2021 Descarcă fișierul
8. Proiect de Hotarare AGEA 04/05.03.2021 Descarcă fișierul
9. Raport curent Hotarari AGOA, AGEA 04.03.2021 Descarcă fișierul
10. Hotararea nr. 2 AGEA din 04.03.2021
Descarcă fișierul