RESURSE UMANE

ROMAERO S.A. – o societate integratoare pentru viitor

 

Strategia ROMAERO S.A. este de menţinere şi dezvoltare a capacitatilor de fabricaţie aerostructuri şi servicii de întreţinere şi reparaţii, modernizări, reconfigurări de avioane civile şi militare în condiţii de eficienţă şi profitabilitate.
Un rol central în implementarea strategiei societăţii îl are capitolul uman, resursa primordială a ROMAERO S.A.
Misiunea managementului resurselor umane este de a asigura societăţii personalul instruit şi motivat corespunzător care să contribuie la realizarea obiectivelor specifice ale ROMAERO S.A.
Planificarea resurselor umane se realizează în strânsă interdependenţă cu resursele financiare şi materiale ale societăţii.
Pornind de la strategia societăţii, au fost propuse politici privind resursele umane, ce au ca scop următoarele:

În domeniul recrutării , selecţiei şi încadrării personalului
ROMAERO S.A. îşi propune să respecte următoarele principii:
• Să anunţe intern toate posturile libere existente.
• Să-i informeze cu bună credinţă pe potenţialii candidaţi, în privinţa datelor esenţiale şi a conditiilor de angajare aferente fiecărui post liber anunţat.
• Să identifice candidaţii pornind de la calificarea lor de a ocupa postul liber respectiv.
• Să acorde în mod echitabil atenţia cuvenită fiecărei persoane invitate la interviu.

În domeniul salarizării şi motivării personalului
Politica ROMAERO S.A. este aceea de a-şi plăti angajaţii la un asemenea nivel şi de o asemenea manieră,încât:
• Să atragă, să menţină şi să motiveze un număr de angajaţi corespunzător necesităţilor
• Să stimuleze angajaţii pentru atingerea unui grad optim de productivitate.
• Să asigure cerinţele de calitate a producţiei.
• Să recunoască valoarea fiecărui post.
• Să permită angajaţilor să beneficieze de dezvoltarea şi prosperitatea ROMAERO S.A.
• Să dezvolte şi să creeze condiţiile de păstrare a specialistilor din domeniul aeronautic adoptând un pachet salarial motivant.
• Să asigure control adecvat al costurilor de muncă, comparativ cu celelalte costuri şi cu veniturile.
ROMAERO S.A. îşi propune să implementeze şi să menţină un sistem de salarizare şi de plată adecvat efortului şi eficienţei muncii depuse, care să faciliteze productivitatea şi să ofere salariaţilor câştiguri stabile, în proporţii juste.

În domeniul organizatoric şi de conducere
• Să realizeze o distribuţie eficientă a personalului.
• Să menţina un raport judicios dintre personalul direct productiv şi personalul de suport.
• Să menţină personalul înalt calificat din zona programelor importante.
• Să crească adaptabilitatea resurselor umane la schimbările din mediul economic.
• Să adopte măsuri de flexibilizare a resurselor umane, creşterea mobilităţii, schimbarea mentalităţilor şi a atitudinii faţă de muncă.
• Să crească gradul de responsabilizare individuală.
• Să crească eficienţa folosirii forţei de muncă prin productivitate, îmbunătăţirea indicelui de utilizare a timpului de lucru şi măsuri organizatorice.
• Să scadă media de vârstă.
• Să valorifice avantajul unui potenţial uman calificat şi cu experienţă în domeniul aeronautic.
• Să evalueze salariaţii societăţii din punct de vedere al performanţei la locul de muncă şi să aplice măsurile ce se impun în funcţie de rezultatele obţinute.

În domeniul formării şi perfecţionării personalului
Conducerea ROMAERO S.A. are convingerea că activitatea de formare şi perfecţionare profesională este atât în interesul societăţii, cât şi în interesul angajaţilor, prin asigurarea din punct de vedere calitativ a salariaţilor, conform cerinţelor şi legislaţiei din domeniul aeronautic.

Obiectivele formării şi perfecţionării de personal sunt:
• Asigurarea unui grad ridicat de pregătire profesională şi a unui nivel superior de specializare, atât în domeniul aeronautic, cât şi pentru efectuarea activităţilor suport – este obiectiv permanent în ROMAERO S.A..
• Realizarea obiectivelor şi ale politicilor de calitate ale ROMAERO S.A.
• Îndeplinirea cerinţelor şi respectarea standardelor clienţilor ROMAERO S.A., atât pe parte de producţie de ansamble şi subansamble, cât şi pe parte de întreţinere şi reparaţii aeronave civile şi militare.
• Asigurarea posibilităţilor de promovare pentru salariaţi în vederea preluării unor posturi cheie.
• Asigurarea reconversiei profesionale atunci când se impune.
• Managementul competenţelor profesionale ale salariaţilor din ROMAERO S.A., în vederea asigurării resursei umane necesare posturilor sensibile.
• Conştientizarea salariaţilor implicaţi în activitatea de producţie şi în activitatea de întreţinere şi reparaţii aeronave cu privire la consecinţele acţiunilor lor asupra siguranţei aeronautice (factori umani).
Procesul de formare şi perfecţionare profesională se desfăşoară în acord analiza periodică a necesarului de instruire al fiecărei structuri organizatorice din ROMAERO S.A., eficacitatea şi eficienţa acestuia fiind evaluată după fiecare etapă, în vederea îmbunătăţirii continue.

Reducerea stresului angajaţilor
• Definirea posturilor într-o manieră care să ofere ocupantului un cadru optim de exercitare a competenţelor şi discernamântului propriu.
• Conceperea activităţii astfel încât ocupantul postului să aibă responsabilitate, suficientă autoritate, să ia parte la deciziile care îi influenţează activitatea şi la stabilirea unor obiective care să nu intre în conflict cu obiectivele celorlalţi.
• Încurajrea managementului mediu şi superior în a adopta stiluri participative de conducere, acordând atenţia cuvenită nevoilor individuale, celor colective şi grupului ca întreg.
• Încurajarea spiritului de echipă, astfel încât membrii echipei să se sprijine reciproc, iar rolul fiecăruia dintre ei să fie valorificat.
• Încurajarea comunicării între structuri şi pe verticala lanţului ierarhic managerial, cu feedback constructiv către fiecare salariat .
• Delegarea autorităţii de decizie în aşa fel încât la fiecare nivel al organizaţiei salariaţii să participe la deciziile care le influenţează munca şi posibilităţile de promovare.
• Limitarea complexităţii procedurale şi de altă natura în executarea sarcinilor.
• Asigurarea posibilităţii ca angajaţii să-şi exprime propunerile, sugestiile, nemulţumirile, sentimentele sau neliniştea faţă de şef, colegi etc.
• Asigurarea de facilităţi sociale precum: servicii medicale, psihologice, cantină, condiţii de muncă şi ambient.

CONTACT

Aida Elena ENACHE (aida.enache@romaero.com)
Şef Departament Resurse Umane

Victoria-Adina CĂLIN (adina.calin@romaero.com)
Şef Birou Învăţământ

George DINU (george.dinu@romaero.com)
Şef Serviciu Resurse Umane, Salarizare