Anunțuri de achiziții

Invitatie de participare si caiet de sarcini linia vietii pentru hangare mentenanta aeronave 15.09.2023


Invitatie de participare si caiet de sarcini set cricuri pentru suspendare aeronave 15.09.2023


Invitatie de participare si caiet de sarcini masina de marcare a pieselor 15.09.2023


Invitatie de participare si caiet de sarcini echipament portabil inspectie radiografica 15.09.2023


Invitatie de participare si caiet de sarcini compresor aer cu sistem de filtrare si uscare a aerului 15.09.2023


Invitatie de participare si caiet de sarcini camera ceata salina 15.09.2023


Invitatie de participare si caiet de sarcini bazin de frezare chimica – 15.09.2023


Invitatie de participare si caiet de sarcini cabina de vopsire


Anunț selectie evaluator ANEVAR


Anunț cerere de oferta pentru servicii cadastrale


Documentație de atribuire pentru achiziția de servicii de mentenanță și VTP pentru consumatorii de gaze

Invitație de participare la procedura de achiziție de servicii de mentenanță și VTP pentru consumatorii de gaze


Invitație privind achiziția directă ”Servicii juridice de consultanță și reprezentare”


Anunț de selecție de oferte pentru selectarea unui evaluator autorizat in vederea intocmirii raportului de evaluare a unor active aflate in proprietatea ROMAERO S.A.