Anunțuri de achiziții

1. Anunț de selecție de oferte pentru selectarea unui evaluator autorizat in vederea intocmirii raportului de evaluare a unor active aflate in proprietatea ROMAERO S.A.


2. Invitație de participare la procedura de achiziție tip „cerere de ofertă” pentru servicii de pază

  • Invitație de participare → Descarcă fișierul

  • Caiet de sarcini → Descarcă fișierul

NOTĂ: Procedura de atribuire servicii de pază a fost anulată