Anunțuri de achiziții


Documentație de atribuire pentru achiziția de servicii de mentenanță și VTP pentru consumatorii de gaze

Invitație de participare la procedura de achiziție de servicii de mentenanță și VTP pentru consumatorii de gaze


Invitație privind achiziția directă ”Servicii juridice de consultanță și reprezentare”


Anunț de selecție de oferte pentru selectarea unui evaluator autorizat in vederea intocmirii raportului de evaluare a unor active aflate in proprietatea ROMAERO S.A.


Invitație de participare la procedura de achiziție tip „cerere de ofertă” pentru servicii de pază

  • Invitație de participare → Descarcă fișierul

  • Caiet de sarcini → Descarcă fișierul

NOTĂ: Procedura de atribuire servicii de pază a fost anulată