ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR anul 2023

↵ Înapoi

Documente AGOA 2023

27 aprilie

DOCUMENTE FISIERE
1. Convocator AGOA 27.04.2023
Descarcă fișierul
2. Convocator completat AGOA 27.04.2023
Descarcă fișierul
3. Raportul administratorilor pentru anul 2022
Descarcă fișierul
4. Declarația privind guvernanța corporativă – anexa la Raportul administratorilor pentru anul 2022
Descarcă fișierul
5. Raportul anual privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor pentru anul 2022
Descarcă fișierul
6. Raportul auditorului independent privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2022
Descarcă fișierul
7. Situațiile financiare anuale – an 2022
Descarcă fișierul
8. Note explicative la situațiile financiare 2022
Descarcă fișierul
9. Nota de fundamentare privind proiectul BVC 2023
Descarcă fișierul
10. Anexe – BVC 2023
Descarcă fișierul
11. Raportul CNR nr. 3/15.03.2023 (1062/15.03.2023)
Descarcă fișierul
12. Împuternicire AGOA 27.04.2023
Descarcă fișierul
13. Împuternicire specială AGOA 27.04.2023
Descarcă fișierul
14. Imputernicire specială actualizată AGOA 27.04.2023
Descarcă fișierul
15. Formular vot prin corespondență AGOA 27.04.2023
Descarcă fișierul
16. Formular actualizat vot prin corespondență AGOA 27.04.2023
Descarcă fișierul
17. Proiect Hotărâre AGOA 27.04.2023
Descarcă fișierul
18. Proiect actualizat Hotărâre AGOA 27.04.2023
Descarcă fișierul
19. Lista candidaților la funcția de administrator, actualizată la data de 10.04.2023
Descarcă fișierul
20. Lista actualizată a candidaților la funcția de administrator – vot cumulativ
Descarcă fișierul
21. Adresa SIF Muntenia nr. 755/123087/05.04.2023
Descarcă fișierul
22. Adresa FP nr.125/10.04.2023
Descarcă fișierul
23. Adresa Min. Economiei nr. 1624/FMS/10.04.2023
Descarcă fișierul
24. Raport curent nr. 3128/10.04.2023
Descarcă fișierul
25. Hotărârea AGOA nr. 4 din 27.04.2023
Descarcă fișierul
26. Raportul curent nr. 3258 din 28.04.2023
Descarcă fișierul

27/28 februarie

DOCUMENTE FISIERE
1. Convocator AGOA 27/28.02.2023
Descarcă fișierul
2. Convocator completat AGOA 27/28.02.2023
Descarcă fișierul
3. Raport CNR nr. 2 din 12.01.2023
Descarcă fișierul
4. Model Contract de mandat
Descarcă fișierul
5. Împuternicire AGOA 27.02.2023
Descarcă fișierul
6. Împuternicire specială AGOA 27.02.2023
Descarcă fișierul
7. Împuternicire specială actualizată AGOA 27.02.2023
Descarcă fișierul
8. Formular vot prin corespondentă AGOA 27.02.2023
Descarcă fișierul
9. Formular actualizat vot prin corespondentă AGOA 27.02.2023
Descarcă fișierul
10. Lista candidați AGOA 27.02.2023
Descarcă fișierul
11. Lista actualizată a candidaților pentru funcția de administrator
Descarcă fișierul
12. Listă actualizată candidați vot cumulative
Descarcă fișierul
13. Proiect de Hotărâre AGOA 27.02.2023
Descarcă fișierul
14. Proiect de Hotărâre actualizat AGOA 27.02.2023
Descarcă fișierul
15. Adresa ME nr. 430/FMS/02.02.2023
Descarcă fișierul
16. Adresa SIF Muntenia nr. 330/122028/02.02.2023
Descarcă fișierul
17. Adresa FP nr. 35/09.02.2023
Descarcă fișierul
18. Raport curent nr. 1199/09.02.2023
Descarcă fișierul
19. Raport curent nr. 1284/13.02.2023
Descarcă fișierul
20. Raport curent nr. 1721/27.02.2023
Descarcă fișierul
21. Hotărârea AGOA nr. 2 din 27.02.2023
Descarcă fișierul
22. Rezultatul votului AGOA din 27.02.2023
Descarcă fișierul

 

Documente AGEA 2023

27/28 Martie

DOCUMENTE FISIERE
1. Convocator AGEA din 27/28.02.2023
Descarcă fișierul
2. Nota de fundamentare nr. 42921 din 15.02.2023
Descarcă fișierul
3. Referat nr.9285 din 14.12.2022
Descarcă fișierul
4. Referat nr. 9284 din 14.12.2022
Descarcă fișierul
5. Împuternicire AGEA din 27.03.2023
Descarcă fișierul
6. Împuternicire specială AGEA din 27.03.2023
Descarcă fișierul
7. Formular de vot prin corespondență AGEA din 27.03.2023
Descarcă fișierul
8. Proiect de Hotărâre AGEA din 27.03.2023
Descarcă fișierul
9. Hotărârea AGEA nr.3 din 27.03.2023
Descarcă fișierul
10. Raport curent nr. 2643 din 27.03.2023
Descarcă fișierul
11. Rezultatul votului din sedinta AGEA din 27.03.2023
Descarcă fișierul

25/26 Ianuarie

DOCUMENTE FISIERE
1. Convocator AGEA 25/26.01.2023
Descarcă fișierul
2. Convocator completat AGEA 25/26.01.2023
Descarcă fișierul
3. Nota de fundamentare nr. 9282 din 13.12.2022
Descarcă fișierul
4. Nota de fundamentare nr. 9287 din 20.12.2022 – prelungire credite BCR
Descarcă fișierul
5. Referat nr. 9285 din 14.12.2022
Descarcă fișierul
6. Referat nr. 9284 din 14.12.2022
Descarcă fișierul
7. Împuternicire AGEA 25.01.2023
Descarcă fișierul
8. Împuternicire specială 25.01.2023
Descarcă fișierul
9. Împuternicire specială actualizată 25.01.2023
Descarcă fișierul
10. Formular de vot prin corespondență 25.01.2023
Descarcă fișierul
11. Formular actualizat de vot prin corespondență 25.01.2023
Descarcă fișierul
12. Proiect de hotărâre AGEA din 25.01.2023
Descarcă fișierul
13. Proiect actualizat hotărâre AGEA din 25.01.2023
Descarcă fișierul
14. Adresa ME nr. 6331/FMS/29.12.2022 – solicitare completare ordinea de zi a AGEA din 25/26.01.2023
Descarcă fișierul
15. Raportul curent nr. 33/03.01.2023
Descarcă fișierul
16. Raportul curent nr. 618 din 26.01.2023
Descarcă fișierul
17. Hotărârea AGEA nr.1 din 25.01.2023
Descarcă fișierul
18. Rezultatul votului din ședința AGEA din 25.01.2023
Descarcă fișierul