ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR anul 2023

↵ Înapoi

Documente AGOA 2023

18 decembrie

DOCUMENTE FISIERE
1. Convocator AGOA 18.12.2023
Descarcă fișierul
2. Nota de fundamentare nr. 70154 din 01.11.2023
Descarcă fișierul
3. Împuternicire AGOA 18.12.2023
Descarcă fișierul
4. Împuternicire specială AGOA 18.12.2023
Descarcă fișierul
5. Formular de vot prin corespondență AGOA 18.12.2023
Descarcă fișierul
6. Proiect de Hotărâre AGOA 18.12.2023
Descarcă fișierul
7. Raport curent nr. 9712 din 18.12.2023
Descarcă fișierul
8. Hotărârea AGOA nr. 8 din 19.12.2023
Descarcă fișierul
9. Raport curent nr. 9760 din 20.12.2023
Descarcă fișierul
10. Rezultatul votului în ședința AGOA din 19.12.2023
Descarcă fișierul

02/03 noiembrie

DOCUMENTE FISIERE
1. Convocator AGOA 02.11.2023
Descarcă fișierul
2. Convocator completat AGOA 02.11.2023
Descarcă fișierul
3. Raport CNR nr. 8 din 25.09.2023
Descarcă fișierul
4. Lista candidaților pentru funcția de administrator
Descarcă fișierul
5. Lista candidaturi actualizata la data de 13.10.2023
Descarcă fișierul
6. Lista candidaturi actualizata la data de 17.10.2023
Descarcă fișierul
7. Împuternicire AGOA 02.11.2023
Descarcă fișierul
8. Împuternicire specială AGOA 02.11.2023
Descarcă fișierul
9. Împuternicire specială actualizată AGOA 02.11.2023
Descarcă fișierul
10. Formular de vot prin corespondență AGOA 02.11.2023
Descarcă fișierul
11. Formular actualizat vot prin corespondență AGOA 02.11.2023
Descarcă fișierul
12. Proiect de Hotărâre AGOA 02.11.2023
Descarcă fișierul
13. Proiect actualizat Hotărâre AGOA 02.11.2023
Descarcă fișierul
14. Adresa Fondul Proprietatea nr. 428/11.10.2023
Descarcă fișierul
15. Raport Curent nr.7665/12.10.2023
Descarcă fișierul
16. Adresa SIF Muntenia nr. 2298-126438 din 12.10.2023
Descarcă fișierul
17. Adresa MEAT – Cabinet Ministru nr. 4933 din 13.10.2023
Descarcă fișierul
18. Hotărârea AGOA nr.6 din 02.11.2023
Descarcă fișierul
19. Raportul curent nr. 8372 din 03.11.2023
Descarcă fișierul
20. Rezultatul votului în ședința AGOA din 02.11.2023
Descarcă fișierul

30/31 august

DOCUMENTE FISIERE
1. Convocator AGOA 30.08.2023
Descarcă fișierul
2. Raport CNR nr.6/17.07.2023
Descarcă fișierul
3. Lista candidaților pentru funcția de administrator
Descarcă fișierul
4. Lista candidaților pentru funcția de administrator, actualizată cu candidaturile primite până la data de 02.08.2023
Descarcă fișierul
5. Lista candidaților pentru funcția de administrator, actualizată cu candidaturile primite până la data de 11.08.2023
Descarcă fișierul
6. Împuternicire AGOA 30.08.2023
Descarcă fișierul
7. Împuternicire specială AGOA 30.08.2023
Descarcă fișierul
8. Formular de vot prin corespondență AGOA 30.08.2023
Descarcă fișierul
9. Proiect de Hotărâre AGOA 30.08.2023
Descarcă fișierul
10. Raportul curent nr. 5806 din 03.08.2023
Descarcă fișierul
11. Adresa FP nr. 304 din 0.08.2023
Descarcă fișierul
12. Adresa SIF Muntenia nr. 1779/125225 din 01.08.2023
Descarcă fișierul
13. Adresa MEAT nr.1760 din 11.08.2023
Descarcă fișierul
14. Convocator completat AGOA 30.08.2023
Descarcă fișierul
15. Lista actualizată candidați vot cumulativ
Descarcă fișierul
16. Împuternicire specială actualizată AGOA 30.08.2023
Descarcă fișierul
17. Formular actualizat vot prin corespondență AGOA 30.08.2023
Descarcă fișierul
18. Proiect actualizat Hotărâre AGOA 30.08.2023
Descarcă fișierul
19. Hotărârea AGOA nr.5/30.08.2023
Descarcă fișierul
20. Raport curent nr. 6409/30.08.2023
Descarcă fișierul
21. Rezultatul votului din ședința AGOA din 30.08.2023
Descarcă fișierul

27 aprilie

DOCUMENTE FISIERE
1. Convocator AGOA 27.04.2023
Descarcă fișierul
2. Convocator completat AGOA 27.04.2023
Descarcă fișierul
3. Raportul administratorilor pentru anul 2022
Descarcă fișierul
4. Declarația privind guvernanța corporativă – anexa la Raportul administratorilor pentru anul 2022
Descarcă fișierul
5. Raportul anual privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor pentru anul 2022
Descarcă fișierul
6. Raportul auditorului independent privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2022
Descarcă fișierul
7. Situațiile financiare anuale – an 2022
Descarcă fișierul
8. Note explicative la situațiile financiare 2022
Descarcă fișierul
9. Nota de fundamentare privind proiectul BVC 2023
Descarcă fișierul
10. Anexe – BVC 2023
Descarcă fișierul
11. Raportul CNR nr. 3/15.03.2023 (1062/15.03.2023)
Descarcă fișierul
12. Împuternicire AGOA 27.04.2023
Descarcă fișierul
13. Împuternicire specială AGOA 27.04.2023
Descarcă fișierul
14. Imputernicire specială actualizată AGOA 27.04.2023
Descarcă fișierul
15. Formular vot prin corespondență AGOA 27.04.2023
Descarcă fișierul
16. Formular actualizat vot prin corespondență AGOA 27.04.2023
Descarcă fișierul
17. Proiect Hotărâre AGOA 27.04.2023
Descarcă fișierul
18. Proiect actualizat Hotărâre AGOA 27.04.2023
Descarcă fișierul
19. Lista candidaților la funcția de administrator, actualizată la data de 10.04.2023
Descarcă fișierul
20. Lista actualizată a candidaților la funcția de administrator – vot cumulativ
Descarcă fișierul
21. Adresa SIF Muntenia nr. 755/123087/05.04.2023
Descarcă fișierul
22. Adresa FP nr.125/10.04.2023
Descarcă fișierul
23. Adresa Min. Economiei nr. 1624/FMS/10.04.2023
Descarcă fișierul
24. Raport curent nr. 3128/10.04.2023
Descarcă fișierul
25. Hotărârea AGOA nr. 4 din 27.04.2023
Descarcă fișierul
26. Raportul curent nr. 3258 din 28.04.2023
Descarcă fișierul
27. Rezultatul votului AGOA 27.04.2023
Descarcă fișierul

27/28 februarie

DOCUMENTE FISIERE
1. Convocator AGOA 27/28.02.2023
Descarcă fișierul
2. Convocator completat AGOA 27/28.02.2023
Descarcă fișierul
3. Raport CNR nr. 2 din 12.01.2023
Descarcă fișierul
4. Model Contract de mandat
Descarcă fișierul
5. Împuternicire AGOA 27.02.2023
Descarcă fișierul
6. Împuternicire specială AGOA 27.02.2023
Descarcă fișierul
7. Împuternicire specială actualizată AGOA 27.02.2023
Descarcă fișierul
8. Formular vot prin corespondentă AGOA 27.02.2023
Descarcă fișierul
9. Formular actualizat vot prin corespondentă AGOA 27.02.2023
Descarcă fișierul
10. Lista candidați AGOA 27.02.2023
Descarcă fișierul
11. Lista actualizată a candidaților pentru funcția de administrator
Descarcă fișierul
12. Listă actualizată candidați vot cumulative
Descarcă fișierul
13. Proiect de Hotărâre AGOA 27.02.2023
Descarcă fișierul
14. Proiect de Hotărâre actualizat AGOA 27.02.2023
Descarcă fișierul
15. Adresa ME nr. 430/FMS/02.02.2023
Descarcă fișierul
16. Adresa SIF Muntenia nr. 330/122028/02.02.2023
Descarcă fișierul
17. Adresa FP nr. 35/09.02.2023
Descarcă fișierul
18. Raport curent nr. 1199/09.02.2023
Descarcă fișierul
19. Raport curent nr. 1284/13.02.2023
Descarcă fișierul
20. Raport curent nr. 1721/27.02.2023
Descarcă fișierul
21. Hotărârea AGOA nr. 2 din 27.02.2023
Descarcă fișierul
22. Rezultatul votului AGOA din 27.02.2023
Descarcă fișierul

 

Documente AGEA 2023


18 decembrie

DOCUMENTE FISIERE
1. Convocator AGEA 18.12.2023
Descarcă fișierul
2. Nota de fundamentare DE nr. 9285 din 08.11.2023 – BCR
Descarcă fișierul
3. Nota de fundamentare DE nr. 9284 din 08.11.2023 – Banca Transilvania
Descarcă fișierul
4. Nota de fundamentare DMR nr. 43046 din 10.11.2023 – valorificare active
Descarcă fișierul
5. Oferta de vanzare active DMR nr. 43047 din 10.11.2023
Descarcă fișierul
6. Imputernicire AGEA 02.11.2023
Descarcă fișierul
7. Imputernicire specială AGEA 02.11.2023
Descarcă fișierul
8. Formular de vot prin corespondență AGEA 02.11.2023
Descarcă fișierul
9. Proiect de Hotărâre AGEA 02.11.2023
Descarcă fișierul
10. Raport curent nr.9713 din 18.12.2023
Descarcă fișierul
11. Hotărârea AGEA nr.9 din 19.12.2023
Descarcă fișierul
12. Raport curent nr. 9761 din 20.12.2023
Descarcă fișierul
13. Rezultatul votului în ședința AGEA 19.12.2023
Descarcă fișierul

02/03 Noiembrie

DOCUMENTE FISIERE
1. Convocator AGEA 02.11.2023
Descarcă fișierul
2. Convocator completat AGEA 02.11.2023
Descarcă fișierul
3. Referat Biroul Juridic nr. 70125 din 21.09.2023
Descarcă fișierul
4. Nota de fundamentare DRD nr. 40820 din 22.09.2023 – vanzare Ob.109
Descarcă fișierul
5. Oferta de vanzare nr.BC 62254 din 18.10.2023 – pachetul de bunuri imobile Ob.109
Descarcă fișierul
6. Nota de fundamentare DRD nr. 40821 din 22.09.2023 – vanzare Cantina
Descarcă fișierul
7. Oferta de vanzare nr.BC 62255 din 18.10.2023 – pachetul de bunuri imobile ,,CANTINA”
Descarcă fișierul
8. Nota de fundamentare DRD nr. 40822 din 22.09.2023 – vanzare parcare mare
Descarcă fișierul
9. Oferta de vanzare nr.BC 62256 din 18.10.2023 – teren 1265 mp
Descarcă fișierul
10. Nota de fundamentare DRD nr. 40823 din 22.09.2023 – vanzare parcare mica
Descarcă fișierul
11. Oferta de vanzare nr.BC 62257 din 18.10.2023 – teren 862 mp
Descarcă fișierul
12. Nota de fundamentare DGA nr.40827 din 06.10.2023
Descarcă fișierul
13. Imputernicire AGEA 02.11.2023
Descarcă fișierul
14. Imputernicire specială AGEA 02.11.2023
Descarcă fișierul
15. Imputernicire specială actualizată AGEA 02.11.2023
Descarcă fișierul
16. Formular de vot prin corespondență AGEA 02.11.2023
Descarcă fișierul
17. Formular actualizat de vot prin corespondență AGEA 02.11.2023
Descarcă fișierul
18. Proiect de Hotărâre AGEA 02.11.2023
Descarcă fișierul
19. Proiect de Hotărâre actualizat AGEA 02.11.2023
Descarcă fișierul
20. Adresa MEAT nr. 4939 din 13.10.2023 – solicitare completare OZ AGEA 02-03.11.2023
Descarcă fișierul
21. Raportul curent nr. 7766 din 16.10.2023
Descarcă fișierul
22. Hotărârea AGEA nr.7 din 02.11.2023
Descarcă fișierul
23. Raportul curent nr. 8373 din 03.11.2023
Descarcă fișierul
24. Rezultatul votului în ședința AGEA din 02.11.2023
Descarcă fișierul

28 Septembrie

DOCUMENTE FISIERE
1. Convocator AGEA 28.09.2023
Descarcă fișierul
2. Nota de fundamentare nr. 40815 din 23.08.2023
Descarcă fișierul
3. Împuternicire AGEA 28.09.2023
Descarcă fișierul
4. Împuternicire specială AGEA 28.09.2023
Descarcă fișierul
5. Formular de vot prin corespondență AGEA 28.09.2023
Descarcă fișierul
6. Proiect de hotărâre AGEA 28.09.2023
Descarcă fișierul
7. Raportul curent nr. 7308 din 02.10.2023
Descarcă fișierul

27/28 Martie

DOCUMENTE FISIERE
1. Convocator AGEA 27/28.02.2023
Descarcă fișierul
2. Nota de fundamentare nr. 42921 din 15.02.2023
Descarcă fișierul
3. Referat nr.9285 din 14.12.2022
Descarcă fișierul
4. Referat nr. 9284 din 14.12.2022
Descarcă fișierul
5. Împuternicire AGEA din 27.03.2023
Descarcă fișierul
6. Împuternicire specială AGEA din 27.03.2023
Descarcă fișierul
7. Formular de vot prin corespondență AGEA din 27.03.2023
Descarcă fișierul
8. Proiect de Hotărâre AGEA din 27.03.2023
Descarcă fișierul
9. Hotărârea AGEA nr.3 din 27.03.2023
Descarcă fișierul
10. Raport curent nr. 2643 din 27.03.2023
Descarcă fișierul
11. Rezultatul votului din sedinta AGEA din 27.03.2023
Descarcă fișierul

25/26 Ianuarie

DOCUMENTE FISIERE
1. Convocator AGEA 25/26.01.2023
Descarcă fișierul
2. Convocator completat AGEA 25/26.01.2023
Descarcă fișierul
3. Nota de fundamentare nr. 9282 din 13.12.2022
Descarcă fișierul
4. Nota de fundamentare nr. 9287 din 20.12.2022 – prelungire credite BCR
Descarcă fișierul
5. Referat nr. 9285 din 14.12.2022
Descarcă fișierul
6. Referat nr. 9284 din 14.12.2022
Descarcă fișierul
7. Împuternicire AGEA 25.01.2023
Descarcă fișierul
8. Împuternicire specială 25.01.2023
Descarcă fișierul
9. Împuternicire specială actualizată 25.01.2023
Descarcă fișierul
10. Formular de vot prin corespondență 25.01.2023
Descarcă fișierul
11. Formular actualizat de vot prin corespondență 25.01.2023
Descarcă fișierul
12. Proiect de hotărâre AGEA din 25.01.2023
Descarcă fișierul
13. Proiect actualizat hotărâre AGEA din 25.01.2023
Descarcă fișierul
14. Adresa ME nr. 6331/FMS/29.12.2022 – solicitare completare ordinea de zi a AGEA din 25/26.01.2023
Descarcă fișierul
15. Raportul curent nr. 33/03.01.2023
Descarcă fișierul
16. Raportul curent nr. 618 din 26.01.2023
Descarcă fișierul
17. Hotărârea AGEA nr.1 din 25.01.2023
Descarcă fișierul
18. Rezultatul votului din ședința AGEA din 25.01.2023
Descarcă fișierul