ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR anul 2022

↵ Înapoi

Documente AGOA 2022

30/31 Mai

DOCUMENTE FISIERE
1.Convocator AGOA 30.05.2022 Descarcă fișierul
2.Notă de fundamentare proiect BVC 2022 Descarcă fișierul
3.Plan ajustat de restructurare operațională al Romaero SA Descarcă fișierul
4.Împuternicire AGOA 30.05.2022 Descarcă fișierul
5.Împuternicire specială AGOA 30.05.2022 Descarcă fișierul
6.Formular de vot prin corespondență AGOA 30.05.2022 Descarcă fișierul
7.Proiect Hotărâre AGOA 30.05.2022 Descarcă fișierul
8.Raportul curent nr. 5774 din 30.05.2022 Descarcă fișierul
9.Raportul curent nr. 5844 din 31.05.2022 Descarcă fișierul
10.Hotararea AGOA nr. 6 din 31.05.2022 Descarcă fișierul
11.Rezultatul votului în ședința AGOA din 31.05.2022 Descarcă fișierul
12.Plan ajustat de restructurare operationala al ROMAERO S.A. – Actualizat conform Hotararii AGOA nr. 6 din 31.05.2022 Descarcă fișierul

28 / 29 Aprilie

DOCUMENTE FISIERE
1.Convocator AGOA 28.04.2022 Descarcă fișierul
2.Raportul anual al administratorilor pentru anul 2021 Descarcă fișierul
3.Raportul anual privind remunerațiile și alte avantaje Descarcă fișierul
4.Declarația privind Guvernanța Corporativă Descarcă fișierul
5.Raport audit an 2021 Descarcă fișierul
6.Situații financiare anuale an 2021 Descarcă fișierul
7.Note explicative situații financiare an 2021 Descarcă fișierul
8.Politica de remunerare a structurii de conducere Descarcă fișierul
9.Împuternicire AGOA 28.04.2022 Descarcă fișierul
10.Împuternicire specială AGOA 28.04.2022 Descarcă fișierul
11.Formular de vot prin corespondență AGOA 28.04.2022 Descarcă fișierul
12.Proiect Hotărâre AGOA 28.04.2022 Descarcă fișierul
13.Raportul curent nr. 4661 din 28.04.2022 Descarcă fișierul
14.Raportul curent nr. 4700 din 29.04.2022 Descarcă fișierul
15.Hotărârea AGOA nr. 5 din 29.04.2022 Descarcă fișierul
16.Rezultatul votului AGOA 29.04.2022 Descarcă fișierul

18 / 19 Aprilie

DOCUMENTE FISIERE
1.Convocator AGOA 18/19.04.2022 Descarcă fișierul
2.Convocator completat AGOA 18/19.04.2022 Descarcă fișierul
3.Referat nr.70147 din 14.03.2022 cu privire la radierea de la ORC a unui administrator Descarcă fișierul
4.Raport CNR nr. 5 din 11.03.2022 Descarcă fișierul
5.Raport CNR nr. 7 din 01.04.2022 Descarcă fișierul
6.Model Contract de mandat Descarcă fișierul
7.Listă candidați Descarcă fișierul
8.Listă candidați – actualizata
Descarcă fișierul
9.Listă candidați – actualizata – vot cumulativ
Descarcă fișierul
10.Împuternicire AGOA 18.04.2022 Descarcă fișierul
11.Împuternicire specială AGOA 18.04.2022 Descarcă fișierul
12.Împuternicire specială actualizată AGOA 18.04.2022 Descarcă fișierul
13.Formular de vot prin corespondență 18.04.2022 Descarcă fișierul
14.Formular actualizat de vot prin corespondență 18.04.2022 Descarcă fișierul
15.Proiect de Hotărâre AGOA 18.04.2022 Descarcă fișierul
16.Proiect actualizat de Hotărâre AGOA 18.04.2022 Descarcă fișierul
17.Adresa acționarului Fondul Proprietatea – solicitare privind suplimentarea ordinii de zi AGOA din 18.04.2022 Descarcă fișierul
18.Raport curent nr.2793 Descarcă fișierul
19.Adresa SIF Muntenia nr. 1178-116636 din 01.04.2022 Descarcă fișierul
20.Adresa Ministerul Economiei nr. 1776-FMS-31.03.2022 – nominalizare administratori provizorii Descarcă fișierul
21.Raportul curent nr. 3456/04.04.2022 Descarcă fișierul
22.Raportul curent nr. 4316/19.04.2022 Descarcă fișierul
23.Hotararea AGOA nr. 4 din 18.04.2022 Descarcă fișierul

25 / 28 Februarie

DOCUMENTE FISIERE
1.Convocator AGOA 25/28.02.2022 Descarcă fișierul
2.Convocator completat al ședinței AGOA din 25.02.2022 Descarcă fișierul
3.Raport CNR nr. 1/19.01.2022 Descarcă fișierul
4.Raport CNR nr.4 din 08.02.2022 Descarcă fișierul
5.Lista candidaților la funcția de administrator provizoriu Descarcă fișierul
6.Lista actualizată candidati vot cumulativ Descarcă fișierul
7.Imputernicire AGOA 25.02.2022 Descarcă fișierul
8.Imputernicire specială 25.02.2022 Descarcă fișierul
9.Imputernicire specială actualizată 25.02.2022 Descarcă fișierul
10.Formular de vot prin corespondență 25.02.2022 Descarcă fișierul
11.Formular actualizat vot prin corespondență 25.02.2022 Descarcă fișierul
12.Proiect de Hotărâre AGOA 25.02.2022 Descarcă fișierul
13.Proiect actualizat Hotărâre AGOA 25.02.2022 Descarcă fișierul
14.Adresa FP solicitare suplimentare ordine de zi AGOA 25.02.2022 Descarcă fișierul
15.Adresa Ministerul Economiei nr. 524-FMS-07.02.2022 – propunere membri CA Descarcă fișierul
16.Raport curent nr. 868 din 31.01.2022 Descarcă fișierul
17.Raport curent nr. 1242 din 09.02.2022 Descarcă fișierul
18.Raport curent nr. 1913 din 25.02.2022 Descarcă fișierul
19.Hotărârea AGOA nr. 1 din 25.02.2022 Descarcă fișierul

Documente AGEA 2022

25/26 Iulie

DOCUMENTE FISIERE
1. Convocator AGEA 25.07.2022
Descarcă fișierul
2. Notă de fundamentare nr. 40408 din 20.06.2022
Descarcă fișierul
3. Imputernicire AGEA 25.07.2022
Descarcă fișierul
4. Împuternicire specială 25.07.2022
Descarcă fișierul
5. Formular de vot prin corespondență 25.07.2022
Descarcă fișierul
6. Proiect de Hotărare AGEA 25.07.2022
Descarcă fișierul

30/31 Mai

DOCUMENTE FISIERE
1. Convocator AGEA 30.05.2022
Descarcă fișierul
2. Referat nr. 40403/2022 privind aprobarea majorării capitalului social
Descarcă fișierul
3. Referat nr. 9202/2022- privind aprobarea Listei cu entitațile care dețin creanțe certe, lichide și exigibile
Descarcă fișierul
4. Notă de fundamentare nr. 42923/2022 privind aprobarea vânzării active Nisipoasa
Descarcă fișierul
5. Notă de fundamentare nr. 42924/2022 privind aprobarea vânzării activ Creșă
Descarcă fișierul
6. Notă de fundamentare nr. 42925/2022 privind aprobarea vânzării activ Cămin de nefamiliști
Descarcă fișierul
7. Împuternicire AGEA 30.05.2022
Descarcă fișierul
8. Imputernicire specială AGEA 30.05.2022
Descarcă fișierul
9. Formular de vot prin corespondență AGEA 30.05.2022
Descarcă fișierul
10. Proiect de Hotărare AGEA 30.05.2022
Descarcă fișierul
11.Raportul curent nr. 5774 din 30.05.2022 Descarcă fișierul
12.Raportul curent nr. 5845 din 31.05.2022 Descarcă fișierul
13.Hotararea AGEA nr. 7 din 31.05.2022 Descarcă fișierul
14.Rezultatul votului în ședința AGEA din 31.05.2022 Descarcă fișierul

14 / 15 Martie

DOCUMENTE FISIERE
1. Convocator AGEA 14/15.03.2022
Descarcă fișierul
2. Raportul curent – erată la Convocatorul AGEA nr.1474/14.02.2022
Descarcă fișierul
3. Referat privind modificarea Actului Constitutiv al societății
Descarcă fișierul
4. Referat privind majorarea capitalului social
Descarcă fișierul
5. Referat privind aprobarea Listei cu entitățile care dețin creanțe certe, lichide și exigibile
Descarcă fișierul
6. Notă de fundamentare tehnico-economică pentru aprobarea unui credit capital de lucru de la CEC Bank
Descarcă fișierul
7. Imputernicire AGEA 14.03.2022
Descarcă fișierul
8. Imputernicire speciala AGEA 14.03.2022
Descarcă fișierul
9. Formular de vot prin corespondență AGEA 14.03.2022
Descarcă fișierul
10. Proiect de Hotărare AGEA 14.03.2022
Descarcă fișierul
11. Raport curent nr. 2482/14.03.2022
Descarcă fișierul
12. Raport curent nr.2520/15.03.2022
Descarcă fișierul
13. Hotărârea AGEA nr. 2/15.03.2022
Descarcă fișierul

11 / 12 Aprilie

DOCUMENTE FISIERE
1. Convocator AGEA 11/12.04.2022
Descarcă fișierul
2. Nota de fundamentare nr. 42912/28.02.2022
Descarcă fișierul
3. Nota de fundamentare nr. 42913/28.02.2022
Descarcă fișierul
4. Nota de fundamentare nr. 42914/28.02.2022
Descarcă fișierul
5. Împuternicire AGEA 11.04.2022
Descarcă fișierul
6. Împuternicire specială AGEA 11.04.2022
Descarcă fișierul
7. Formular de vot prin corespondență 11.04.2022
Descarcă fișierul
8. Proiect de Hotărare A.G.E.A. 11.04.2022
Descarcă fișierul
9. Raportul curent nr. 3889 din 11.04.2022
Descarcă fișierul
10. Hotărârea AGEA nr. 3 din 12.04.2022
Descarcă fișierul
11. Raportul curent nr. 4004 din 12.04.2022
Descarcă fișierul