ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR anul 2020

↵ Înapoi

Documente AGOA 2020

17 / 18 DECEMBRIE

DOCUMENTE FISIERE
1. Convocator AGOA pentru data 17/18.12.2020 Descarcă fișierul
2. Notă de fundamentare privind rectificarea BVC pe anul 2020 Descarcă fișierul
3. Raportul CNR nr. 12 din 11.11.2020 Descarcă fișierul
4. Lista candidaților pentru funcția de administrator provizoriu Descarcă fișierul
5. Împuternicire AGOA 17/18.12.2020 Descarcă fișierul
6. Împuternicire specială AGOA 17/18.12.2020 Descarcă fișierul
7. Formular de vot prin corespondență AGOA 17/18.12.2020 Descarcă fișierul
8. Proiect de Hotărâre AGOA 17/18.12.2020 Descarcă fișierul
9. Adresa MEEMA propunere candidați Descarcă fișierul
10. Lista actualizată candidați Descarcă fișierul
11. Formular actualizat vot prin corespondență AGOA 17/18.12.2020 Descarcă fișierul
12. Împuternicire specială actualizată AGOA 17/18/12.2020 Descarcă fișierul
13. Proiect actualizat Hotărâre AGOA 17/18.12.2020 Descarcă fișierul
14. Raport curent nr. 14731 din 17.12.2020 – Hotărâri AGOA Descarcă fișierul
15. Hotararea nr. 12 AGOA din 17.12.2020 Descarcă fișierul

09 / 10 NOIEMBRIE

DOCUMENTE FISIERE
1. Convocator AGOA pentru data 09/10.11.2020 Descarcă fișierul
2. Notă de fundamentare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 Descarcă fișierul
3. Împuternicire Descarcă fișierul
4. Împuternicire specială Descarcă fișierul
5. Formular de vot prin corespondență Descarcă fișierul
6. Proiect de hotărâre Descarcă fișierul
7. Raportul curent nr. 12583/09.11.2020 Descarcă fișierul
8. Hotararea nr. 11 AGOA din 09.11.2020
Descarcă fișierul

22 / 23 OCTOMBRIE

DOCUMENTE FISIERE
1. Convocator AGOA pentru data 22/23.10.2020 Descarcă fișierul
2. Referat selecție auditor independent Descarcă fișierul
3. Împuternicire Descarcă fișierul
4. Împuternicire specială Descarcă fișierul
5. Formular de vot prin corespondență Descarcă fișierul
6. Proiect de hotărâre Descarcă fișierul
7. Raportul current nr. 11958/22.10.2020 Descarcă fișierul
8. Hotararea nr. 9 bis AGOA din 22.10.2020 Descarcă fișierul

03 / 04 SEPTEMBRIE

DOCUMENTE FISIERE
1. Convocator AGOA pentru data 03/04.09.2020 Descarcă fișierul
2. Situații financiare 2019 Descarcă fișierul
3. Note explicative situații financiare 2019 Descarcă fișierul
4. Raport anual 2019 Descarcă fișierul
5. Raport CNR nr.3 privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor în anul 2019 Descarcă fișierul
6. Raportul auditorului independent Descarcă fișierul
7. Raport CNR nr.8 Descarcă fișierul
8. Lista candidați Descarcă fișierul
9. Împuternicire Descarcă fișierul
10. Împuternicire specială Descarcă fișierul
11. Formular vot corespondență Descarcă fișierul
12. Proiect de hotărâre AGOA 03/04.09.2020 Descarcă fișierul
13. Propunere MEEMA proiect hotărâre și administratori – adresa MEEMA nr. 8112/VDP/13.08.2020 Descarcă fișierul
14. Lista actualizată a candidaților Descarcă fișierul
15. Proiectul actualizat al Hotărârii AGOA din 03.04.09.2020 Descarcă fișierul
16. Împuternicire specială actualizată Descarcă fișierul
17. Formular actualizat de vot prin corespondență Descarcă fișierul
18. Raport curent Hotărâri AGOA, AGEA 03.09.2020 Descarcă fișierul
19.  Hotararea nr. 7 AGOA din 03.09.2020 Descarcă fișierul

03 / 04 AUGUST

DOCUMENTE FISIERE
1. Convocator A.G.O.A. pentru data 03/04.08.2020 Descarcă fișierul
2. Notă de fundamentare a BVC 2020 Descarcă fișierul
3. Informare acționari Descarcă fișierul
4. Împuternicire Descarcă fișierul
5. Împuternicire specială Descarcă fișierul
6. Formulat de vot prin corespondență Descarcă fișierul
7. Formular solicitare documente Descarcă fișierul
8. Proiect de hotărâre Descarcă fișierul
9. Raportul curent privind hotărârile adoptate ( nr. 8579/04.08.2020) Descarcă fișierul
10. Hotararea nr. 5 AGOA din 03.08.2020
Descarcă fișierul

27 / 28 FEBRUARIE

DOCUMENTE FISIERE
1. Convocator A.G.O.A. pentru data 27/28.02.2020 Descarcă fișierul
2. Completare Convocator A.G.O.A. pentru data 27/28.02.2020 Descarcă fișierul
3. Raport C.N.R. nr. 1/2020 Descarcă fișierul
4. Lista actualizată a candidaților pentru funcția de Administrator Provizoriu Descarcă fișierul
5. Raport C.N.R. nr. 2/2020 Descarcă fișierul
6. Adresa MEEMA nr. 1418/VDP/11.02.2020 Descarcă fișierul
7. Raportul curent nr. 1883/12.02.2020 Descarcă fișierul
8. Împuternicire specială (Ordine de zi completată) Descarcă fișierul
9. Formulat de vot prin corespondență (Ordine de zi completată) Descarcă fișierul
10. Proiect de hotărâre (Ordine de zi completată) Descarcă fișierul
11. Împuternicire A.G.O.A. pentru data 27/28.02.2020 Descarcă fișierul
12. Împuternicire specială A.G.O.A. pentru data 27/28.02.2020 Descarcă fișierul
13. Formular de vot prin corespondență pentru 27/28.02.2020 Descarcă fișierul
14. Lista candidați Descarcă fișierul
15. Proiect de hotărâre A.G.O.A. pentru 27/28.02.2020 Descarcă fișierul
16. Raport curent privind Hotărârile A.G.O.A. din data de 27.02.2020 Descarcă fișierul
17. Hotararea nr. 1 AGOA din 27.02.2020 Descarcă fișierul

02 / 03 IULIE

DOCUMENTE FISIERE
1. Convocator A.G.O.A. pentru data 02/03.07.2020 Descarcă fișierul
2. Raport C.N.R. nr. 4 Descarcă fișierul
3. Lista candidați Descarcă fișierul
4. Lista candidați – actualizată Descarcă fișierul
5. Raport C.N.R. nr. 5 Descarcă fișierul
6. Raport C.N.R. nr. 6 Descarcă fișierul
7. Raport C.N.R. nr. 7 Descarcă fișierul
8. Împuternicire Descarcă fișierul
9. Împuternicire specială Descarcă fișierul
10. Formulat de vot prin corespondență Descarcă fișierul
11. Proiect de hotărâre Descarcă fișierul
12. Raport curent Hotărâre A.G.O.A. 02.07.2020 Descarcă fișierul
13. Hotararea nr. 4 AGOA din 02.07.2020
Descarcă fișierul

Documente AGEA 2020

30 OCTOMBRIE / 2 NOIEMBRIE

DOCUMENTE FISIERE
1. Convocator A.G.E.A. pentru data 30.10/02.11.2020 Descarcă fișierul
2. Completare convocator A.G.E.A. pentru data 30.10/02.11.2020 Descarcă fișierul
3. Notă de fundamentare privind aprobarea majorării capitalului social Descarcă fișierul
4. Notă de fundamentare prelungire facilitate de credit Banca Transilvania Descarcă fișierul
5. Notă de fundamentare transformare facilitate de credit BCR Descarcă fișierul
6. Împuternicire Descarcă fișierul
7. Împuternicire specială Descarcă fișierul
8. Împuternicire specială ordine de zi completată Descarcă fișierul
9. Formular de vot prin corespondență Descarcă fișierul
10. Formular de vot prin corespondență ordine de zi completată Descarcă fișierul
11. Proiect de hotărâre Descarcă fișierul
12. Proiect actualizat de hotărâre Descarcă fișierul
13. Solicitarea acționarului MEEMA de completare a ordinii de zi a ședinței AGEA și propunere proiect de hotărâre Descarcă fișierul
14. Raportul curent nr. 11455/13.10.2020 Descarcă fișierul
15. Raportul curent nr. 12213/30.10.2020 Descarcă fișierul
16. Hotararea nr. 10 AGEA din 30.10.2020 Descarcă fișierul

14 / 15 SEPTEMBRIE

DOCUMENTE FISIERE
1. Convocator A.G.E.A. pentru data 14/15.09.2020 Descarcă fișierul
2. Notă de fundamentare tehnico-economică facilități de credit CEC Bank Descarcă fișierul
3. Împuternicire Descarcă fișierul
4. Împuternicire specială Descarcă fișierul
5. Formulat de vot prin corespondență Descarcă fișierul
6. Proiect Hotărâre AGEA 14/15.09.2020 Descarcă fișierul
7. Formular solicitare documente Descarcă fișierul
8. Raportul curent nr. 10202/15.09.2020 Descarcă fișierul
9. Hotararea nr. 9 AGEA din 15.09.2020
Descarcă fișierul

03 / 04 SEPTEMBRIE

DOCUMENTE FISIERE
1. Convocator A.G.E.A. pentru data 03/04.09.2020 Descarcă fișierul
2. Referat completare Act Constitutiv Descarcă fișierul
3. Împuternicire Descarcă fișierul
4. Împuternicire specială Descarcă fișierul
5. Formulat de vot prin corespondență Descarcă fișierul
6. Proiect Hotărâre AGEA 03/04.09.2020 Descarcă fișierul
7. Raport curent Hotărâri AGOA, AGEA 03.09.2020 Descarcă fișierul
8. Hotararea nr. 8 AGEA din 03.09.2020
Descarcă fișierul

03 / 04 AUGUST

DOCUMENTE FISIERE
1. Convocator A.G.E.A. pentru data 03/04.08.2020 Descarcă fișierul
2. Notă de fundamentare prelungire facilitați de credit BCR Descarcă fișierul
3. Împuternicire Descarcă fișierul
4. Împuternicire specială Descarcă fișierul
5. Formulat de vot prin corespondență Descarcă fișierul
6. Formular solicitare documente Descarcă fișierul
7. Proiect de Hotărâre Descarcă fișierul
8. Raportul curent privind hotărârile adoptate ( nr. 8579/04.08.2020) Descarcă fișierul
9. Hotararea nr. 6 AGEA din 03.08.2020
Descarcă fișierul

27 / 28 APRILIE

DOCUMENTE FISIERE
1. Convocator A.G.E.A. din data de 27/28.04.2020 Descarcă fișierul
2. Notă de fundamentare refinanțare credite Banca Transilvania Descarcă fișierul
3. Notă de fundamentare prelungire credite B.C.R. Descarcă fișierul
4. Împuternicire Descarcă fișierul
5. Împuternicire specială Descarcă fișierul
6. Formular de vot prin corespondență Descarcă fișierul
7. Proiect de hotărâre
Descarcă fișierul
8. Solicitarea acționarului Fondul Proprietatea nr. 113/08.04.2020 privind completarea ordinii de zi a sedintei AGEA 27/28.04.2020 Descarcă fișierul
9. Raport curent nr. 4375/09.04.2020 Descarcă fișierul
10. Completare Convocator A.G.E.A. 27/28.04.2020 Descarcă fișierul
11. Planul de restructurare a obligațiilor bugetare intocmit de CITR, inregistrat sub nr. 4059/03.04.2020 Descarcă fișierul
12. Testul creditorului privat prudent, intocmit de CITR, inregistrat sub nr. 4060/03.04.2020 Descarcă fișierul
13. Imputernicire specială ordine de zi completată Descarcă fișierul
14. Formular vot prin corespondență ordine de zi completată Descarcă fișierul
15. Proiect de hotărâre ordine de zi completată Descarcă fișierul
16. Raportul current nr. 4824/22.04.2020 – Recomandări privind desfășurarea ședinței A.G.E.A. din 27/28.04.2020 în contextul COVID-19 Descarcă fișierul
17. Raportul curent nr. 4971/27.04.2020 Descarcă fișierul
18. Hotararea nr. 3 AGEA din 27.04.2020
Descarcă fișierul

06 / 09 MARTIE

DOCUMENTE FISIERE
1. Convocator A.G.E.A. pentru data 06/09.03.2020 Descarcă fișierul
2. Referat Propunere Modificare Act Constitutiv Descarcă fișierul
3. Imputernicire Descarcă fișierul
4. Imputernicire specială Descarcă fișierul
5. Formular vot prin corespondentă Descarcă fișierul
6. Proiect de hotărâre A.G.E.A. pentru data 06/09.03.2020 Descarcă fișierul
7. Raport curent nr. 2962/06.03.2020 Descarcă fișierul
8. Hotararea nr. 2 AGEA din 06.03.2020
Descarcă fișierul