ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR anul 2019

↵ Înapoi

Documente AGOA 2019

19 / 20 Decembrie

DOCUMENTE FISIERE
1. CONVOCATOR A.G.O.A. pentru data  19 / 20.12.2019 Descarcă fișierul
2. Notă de fundamentare privind rectificarea B.V.C. 2019 Descarcă fișierul
3. Împuternicire A.G.O.A. pentru data 19/20.12.2019 Descarcă fișierul
4. Împuternicire specială A.G.O.A. pentru data 19/20.12.2019 Descarcă fișierul
5. Formular de vot prin corespondență pentru 19/20.12.2019 Descarcă fișierul
6. Proiect de hotarare A.G.O.A. pentru 19/20.12.2019 Descarcă fișierul
7. Raport curent solicitare completare ordine de zi A.G.O.A. – 19.12.2019 Descarcă fișierul
8. Completare Convocator – A.G.O.A. 19.12.2019 Descarcă fișierul
9. PLAN DE MĂSURI pentru Stingerea Debitelor Fiscale și Bancare Descarcă fișierul
10. Împuternicire specială – ordine de zi completată Descarcă fișierul
11. Formular de vot prin corespondență – ordine de zi completată Descarcă fișierul
12. Proiect de hotărâre – ordine de zi completată Descarcă fișierul
13. Raport Curent Hotărâre A.G.O.A. – 19.12.2019 Descarcă fișierul
14. Hotararea nr. 10 AGOA din 19.12.2019 Descarcă fișierul

 

01 / 04 Noiembrie

DOCUMENTE FISIERE
1. CONVOCATOR A.G.O.A. pentru data  01 / 04.11.2019 Descarcă fișierul
2. Raport CNR nr. 5 / 10.09.2019 Descarcă fișierul
3. Împuternicire Descarcă fișierul
4. Împuternicire specială Descarcă fișierul
5. Formular de vot prin corespondență Descarcă fișierul
6. Listă candidați Descarcă fișierul
7. Proiect de hotărâre Descarcă fișierul
8. Raport curent Hotarare AGOA – nr. 13267/01.11.2019 Descarcă fișierul
9. Hotararea nr. 8 AGOA din 01.11.2019 Descarcă fișierul

 

19 / 20 August

DOCUMENTE FISIERE
1. CONVOCATOR A.G.O.A.  pentru data 19/20.08.2019 Descarcă fișierul
2. RAPORT C.N.R. nr.4/10.07.2019 Descarcă fișierul
3. NOTĂ DE FUNDAMENTARE  ȘI PROIECT B.V.C. 2019 Descarcă fișierul
4. Adresă – Ministerul Economiei – 2502/NB/10.07.2019 Descarcă fișierul
5. Adresa – Ministerul Economiei – 21922/ICB/11.07.2019 Descarcă fișierul
5. Adresa – Ministerul Economiei – 9724/01.08.2019 privind solicitarea completarii ordinii de zi a ședintei A.G.O.A. din 19/20.08.2019 și propuneri candidati administrator provizoriu Descarcă fișierul
6. ÎMPUTERNICIRE Descarcă fișierul
7. ÎMPUTERNICIRE specială Descarcă fișierul
8. FORMULAR DE VOT – prin corespondență Descarcă fișierul
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE A.G.O.A. – 19/20.08.2019 Descarcă fișierul
10. LISTĂ CANDIDAȚI Descarcă fișierul
11. RAPORT CURENT nr. 9761/02.08.2019 Descarcă fișierul
12. Lista actualizată a candidaților pentru funcția de administrator provizoriu Descarcă fișierul
13. Completare Convocator A.G.O.A. 19.08.2019 Descarcă fișierul
14. Raport curent completare convocator A.G.O.A. 19.08.2019 Descarcă fișierul
15. Formular de vot prin corespondență (ordine de zi completată) Descarcă fișierul
16. Împuternicire specială (ordine de zi completată) Descarcă fișierul
17. Proiect de hotărâre (ordine de zi completată) Descarcă fișierul
18. Raport curent Hotărâre A.G.O.A.  Descarcă fișierul
19. Hotararea nr. 6 AGOA din 20.08.2019 Descarcă fișierul

 

27 / 28 Iunie

DOCUMENTE FISIERE
1. RAPORT CURENT Descarcă fișierul
2. CONVOCATOR A.G.O.A. pentru data 27.06.2019 Descarcă fișierul
3. RAPORT C.N.R.  anual privind remunerațiile 2018 Descarcă fișierul
4. FORMULAR BULETIN DE VOT – prin corespondență Descarcă fișierul
5. ÎMPUTERNICIRE Descarcă fișierul
6. ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ Descarcă fișierul
7. PROIECT HOTĂRÂRE A.G.O.A. din 27.06.2019 Descarcă fișierul
8. SITUAȚII FINANCIARE – 2018 Descarcă fișierul
9. NOTE Explicative – Situație Financiară 2018 Descarcă fișierul
10. RAPORT AUDIT – ROMAERO S.A. Descarcă fișierul
11. RAPORT ANUAL – 2018 Descarcă fișierul
12. Hotararea nr. 4 AGOA din 27.06.2019
Descarcă fișierul

 

30 Aprilie / 02 Mai

DOCUMENTE FISIERE
1. RAPORT CURENT Descarcă fișierul
2. CONVOCATOR AGOA pentru data 30.04.2019 Descarcă fișierul
3. RAPORT CNR nr.2 din data de 15.03.2019 Descarcă fișierul
4. FORMULAR BULETIN DE VOT – prin corespondență Descarcă fișierul
5. ÎMPUTERNICIRE Descarcă fișierul
6. ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ Descarcă fișierul
7. LISTA CANDIDAȚILOR pentru funcția de membru provizoriu în consiliul de administrație al ROMAERO S.A. supusă votului în Adunarea generață Ordinară a Acționarilor din 30.04 / 02.05.2019 Descarcă fișierul
8. PROIECT HOTĂRÂRE A.G.O.A. din 30.04.2019 Descarcă fișierul
9. ADRESĂ propuneri candidați- MINISTERUL ECONOMIEI Descarcă fișierul
10. RAPORT HOTĂRÂRI A.G.O.A din 02.05.2019 Descarcă fișierul
11. Hotararea nr. 3 AGOA din 02.05.2019 Descarcă fișierul

 

24 / 25 Aprilie

Reconvocată la data de 30.04/02.05.2019

DOCUMENTE FISIERE
1. CONVOCATOR AGOA Descarcă fișierul
2. RAPORT CNR Descarcă fișierul
3. RAPORT CURENT Descarcă fișierul

 

28 Februarie / 1 Martie

DOCUMENTE FISIERE
1. RAPORT CURENT Descarcă fișierul
2. CONVOCATOR AGOA Descarcă fișierul
3. RAPORT CNR Descarcă fișierul
4. BULETIN VOT – Ordinea de zi Descarcă fișierul
5. FORMULAR BULETIN DE VOT – prin corespondență Descarcă fișierul
6. ÎMPUTERNICIRE Descarcă fișierul
7.ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ Descarcă fișierul
8. LISTA CANDIDAŢILOR PROPUŞI PENTRU FUNCŢIA DE MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL ROMAERO S.A. Descarcă fișierul
9. PROIECT HOTĂRÂRE AGOA 28.02.2019 Descarcă fișierul
10. Propunere candidat SIF Muntenia. Propunere proiect hotarare Descarcă fișierul
11. Solicitare Ministerului Economiei – completare ordine de zi AGOA. Propunere candidați administratori provprovizorii Descarcă fișierul
12. Raport curent solicitare completare convocator Descarcă fișierul
13. Completarea Convocatorului AGOA din 28.02/01.03.2019 Descarcă fișierul
14. Raport curent solicitare completare convocator Descarcă fișierul
15. Propunere administrator provizoriu Ministerul Economiei Descarcă fișierul
16. Buletin de vot ordinea de zi completata Descarcă fișierul
17. Formular buletin de vot prin corespondență – ordinea de zi completată Descarcă fișierul
18. Imputernicire speciala ordinea de zi completata Descarcă fișierul
19. Proiect Hotarare AGOA ordinea de zi completata Descarcă fișierul
20. Raport curent hotarari AGOA – 28.02.2019 Descarcă fișierul
21. Hotararea nr. 1 AGOA din 28.02.2019
Descarcă fișierul

 

Documente AGEA 2019

25 / 26 Noiembrie

DOCUMENTE FISIERE
1. CONVOCATOR A.G.E.A. – 25 / 26 noiembrie 2019 Descarcă fișierul
2. Notă de fundamentare nr. 9247/15.10.2019 Descarcă fișierul
3. Împuternicire A.G.E.A.– 25 / 26 noiembrie 2019 Descarcă fișierul
4. Împuternicire specială A.G.E.A.– 25 / 26 noiembrie 2019 Descarcă fișierul
5. Formular de vot prin corespondență A.G.E.A.– 25 / 26 noiembrie 2019 Descarcă fișierul
6. Proiect de hotărâre A.G.E.A– 25 / 26 noiembrie 2019 Descarcă fișierul
7. Raport curent Hotarare A.G.E.A– 25 / 26 noiembrie 2019 Descarcă fișierul
8. Hotararea nr. 9 AGEA din 26.11.2019 Descarcă fișierul

 

24 / 25 Septembrie

DOCUMENTE FISIERE
1. Raport curent Hotărâre A.G.E.A. – 24.09.2019 Descarcă fișierul
2. CONVOCATOR A.G.E.A. – 24 / 25 septembrie 2019 Descarcă fișierul
3. Notă de fundamentare prelungire credite BCR nr. 9237/14.08.2019 Descarcă fișierul
4. Împuternicire A.G.E.A. – 24/25.09.2019 Descarcă fișierul
5. Împuternicire specială A.G.E.A. – 24/25.09.2019 Descarcă fișierul
6. Formular de vot prin corespondență A.G.E.A. – 24/25.09.2019 Descarcă fișierul
7. Proiect de hotărâre A.G.E.A – 24/25.09.2019 Descarcă fișierul
8. Hotararea nr. 7 AGEA din 24.09.2019 Descarcă fișierul

 

08 / 09 Iulie

DOCUMENTE FISIERE
1. RAPORT CURENT  Descarcă fișierul
2. CONVOCATOR A.G.E.A. – 08 / 09 iulie 2019 Descarcă fișierul
3. INFORMARE ACȚIONARI Descarcă fișierul
4. PROIECT HOTĂRÂRE A.G.E.A. – 08 / 09 iulie 2019 Descarcă fișierul
5. FORMULAR VOT – corespondență A.G.E.A. – 08 / 09 iulie 2019 Descarcă fișierul
6. ÎMPUTERNICIRE – 08 / 09 iulie 2019 Descarcă fișierul
7. ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ– 08 / 09 iulie 2019 Descarcă fișierul
8. Hotararea nr. 5 AGEA din 09.07.2019 Descarcă fișierul

 

28 februarie / 01 martie

DOCUMENTE FISIERE
1. RAPORT CURENT Descarcă fișierul
2. CONVOCATOR AGEA Descarcă fișierul
3. NOTA DE FUNDAMENTARE PRELUNGIRE CREDITE Descarcă fișierul
4. BULETIN VOT  – Ordinea de zi Descarcă fișierul
5. FORMULAR – BULETIN DE VOT – prin corespondență Descarcă fișierul
6. ÎMPUTERNICIRE  Descarcă fișierul
7. ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ Descarcă fișierul
8. PROIECT HOTĂRÂRE AGEA 28.02.2019 Descarcă fișierul
9. Raport curent hotarari AGEA – 28.02.2019 Descarcă fișierul
10. Hotararea nr. 2 AGEA din 28.02.2019
Descarcă fișierul

28 / 29 Ianuarie

Reconvocată la data de 28.02 / 01.03.2019

DOCUMENTE FISIERE
1. RAPORT CURENT Descarcă fișierul
1. CONVOCATOR AGEA Descarcă fișierul
2. NOTA DE FUNDAMENTARE PRELUNGIRE CREDITE Descarcă fișierul