ANUNȚ DE SELECȚIE DE OFERTE

ROMAERO S.A. cu sediul în București, bd. Ficusului, nr. 44, sector 1, tel. 021 599 4104, organizează selecție de oferte pentru amenajarea și operarea cantinei din incinta ROMAERO S.A. pentru o perioadă de minim 10 ani.

Cantina ROMAERO S.A. va fi amenajată și operată într-un spațiu pus la dispoziție de către ROMAERO S.A. Spațiul nu este compartimentat și are suprafața utilă de 36m x 12m =  432mp.

Spațiul destinat cantinei se află la parterul unei clădiri P+3E cu destinația viitoare de birouri (PIF estimat în Sem.1 2020) și poate fi racordat la alimentare cu energie electrică 220V și 380V, apă rece și gaze naturale. De asemenea, spațiul poate fi racordat la rețeaua de canalizare. Puncte de racordare pentru toate aceste utilități sunt disponibile în interiorul spațiului sau la o distanță de maxim 5m de spațiu.

Fiecare ofertant își va asuma responsabilitatea ca, atât prin soluția propusă, cât și în activitatea de operare a cantinei în cazul în care va fi declarat câștigător, va respecta toate normele, normativele și legislația în vigoare aferente funcționării cantinei.

Cantina trebuie să beneficieze de ventilație  și  orice alte măsuri necesare pentru ca activitățile specifice să fie izolate olfactiv și fonic de spațiile de birouri amplasate la nivelurile superioare ale clădirii.

Capacitatea de servire a cantinei trebuie să fie de minim 150 persoane per serie de 30 minute și minim 4 serii consecutive în intervalul orar 10:30 – 14:30.

Cantina va putea funcționa și în regim de catering. În intervalele orare în care nu sunt programați să ia masa salariați ROMAERO S.A. cantina va putea deservi și personalul altor entități prezente în incinta ROMAERO S.A.

Nu se acceptă organizarea de evenimente în interiorul cantinei, altele decât cele solicitate de ROMAERO S.A.

Nu se acceptă comercializarea sau consumul de băuturi alcoolice în cadrul cantinei.

Toate cheltuielile de punere în funcțiune și de operare a cantinei vor fi exclusiv în sarcina operatorului cantinei.

Evacuarea din incinta ROMAERO S.A. a tuturor deșeurilor aferente activității cantinei va fi asigurată de operatorul acesteia.

Ofertantul și asociatul/acționarul său majoritar sau unic, după caz, trebuie să nu se afle în procedura insolvenței.

Departajarea ofertanților va fi efectuată prin aplicarea succesivă a următoarelor criterii, cu efectul eliminării din competiție a ofertantului care a prezentat oferta cea mai puțin favorabilă pentru ROMAERO S.A. la criteriul respectiv.

  1. Lista completă a unităților de alimentație publică cu servire și/sau cu autoservire operate de ofertant și/sau de asociatul/acționarul său majoritar sau unic, împreună cu dovada privind numărul de bonuri fiscale emise în ultimele 30 de zile.
  2. Proiectul tehnic, devizul estimativ și durata maximă de la semnarea contractului până la punerea în funcțiune, propuse pentru cantina ROMAERO S.A.
  3. Elementele investiției a căror valoare ofertantul solicită să o recupereze prin compensare cu chiria datorată pentru folosința spațiului.
  4. Gama de preparate care vor compune în principal meniul și gramajele acestora.
  5. Prețul mediu pentru un meniu compus din felul 1 + felul 2 și salată.
  6. Suma oferită pentru folosința spațiului (care se va compensa până la 100% cu valoarea elementelor de la criteriul nr.3), care nu poate fi mai mică decât 1,5 euro/mp + TVA și va fi indexată anual cu indicele de inflație mediu la nivelul Uniunii Europene.
  7. Modalitățile de plată acceptate.

Ofertele vor fi evaluate de Consiliul Tehnico-Economic al ROMAERO S.A.

Ofertele vor fi depuse în plic sigilat, până în data de 05 august 2019, ora 16:00 la registratura ROMAERO S.A. din București, bd. Ficusului, nr. 44, sector 1.

Persoanele interesate pot solicita vizionarea spațiului și/sau relații suplimentare la adresele de e-mail sme@romaero.com  și office@romaero.com care vor fi utilizate împreună în toate comunicările.

ROMAERO S.A. își rezervă dreptul de a prelungi termenul de depunere a ofertelor dacă nici o ofertă nu a fost depusă în termenul de mai sus, precum și dreptul de a relua procedura cu sau fără modificări în privința termenelor și criteriilor de selecție, fără a desemna un câștigător.